۲۷
توصيه به ديگران
۳
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۷
شناختی مختصر از پیشوای فرقه ی شیرازی/ سید صادق شیرازی
قطع به یقین سید صادق در زمان فوت پدر در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی، نوجوانی تازه بلوغ یافته محسوب می گردید که کسوت لباس روحانیت از برای وی تنها به عنوان پوشش و لباسی بیرونی موضوعیت داشت و لاغیر؛ زیرا لباس و پوشش بیرونی مردان در خاندان شیرازی از قدیم الایام عبا و عمامه بوده و این رسم تا به امروز نیز در میان خاندان ایشان رواج دارد که فرزندان ذکورشان را از ۱۰ سالگی چنین لباسی بر تن می نمایند.
شناختی مختصر از پیشوای فرقه ی شیرازی/ سید صادق شیرازی
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز سید صادق حسینی شیرازی، مشهور به سید صادق شیرازی عنوان یکی از آقازادگان حوزه ی کربلا می باشد که در ۲۰ ذی‌الحجه ۱۳۶۰ قمری (۱۸ دیماه۱۳۲۰ هجری شمسی) در عراق به دنیا آمد و به سبب شان و رسومات خانوادگی، در سن ۱۰ سالگی بدون داشتن بهره ی کافی از معالم دینی، ملبس به لباس روحانیت گردید و پس از وفات پدر مجتهد خود آیت الله سید مهدی حسینی شیرازی در ۲۸ شعبان ۱۳۸۰ هجری قمری (بهمن ماه ۱۳۳۹ هجری شمسی)، به سرعت خود را مجتهد خوانده و به همراه دیگر اعضای بیت پدر، برادر ارشد خود سید محمد را مرجع تقلید نامیدند.

اگر چه بنا بر نظر بسیاری حتی آیت الله سید مهدی شیرازی نیز در عصر خود هیچ گاه به عنوان یک نیروی علمی قوی در حد اجتهاد عامه مطرح نبوده و تنها از اصحاب و حواریین مهم و شناخته شده ی مرحوم حاج آقاحسین قمی به شمار می‌آمده که شاخصه ی اصلی ایشان تقوا بود؛ یعنی جنبه تقوای ایشان بیش از جنبه عِلمیت‌ و اجتهاد در ایشان برجسته و متذکر می بود که به همراه موضوع نوادگی مرحوم میرزای شیرازی موجب احترام فوق العاده ی ساکنان کربلا به بیت شیرازی و برگزیدن ریاست منطقه ای سید مهدی شیرازی پس از وفات حاج آقاحسین قمی در سال ۱۳۶۶ هجری قمری (۱۳۲۵ هجری شمسی) گردید؛ با این وجود شاید مسامح تا وجاهت سید محمد شیرازی می پذیرفت تا وی به عنوان جوانی متولد ۱۳۴۷ هجری قمری (۱۳۰۵ هجری شمسی)، پس از وفات پدر، در سن حدودا سی سالگی بر مقام اجتهاد دست یافته باشد؛ اما به هیچ عنوان چنین تصوری از برای سه پسر دیگر آیت الله سید مهدی متصور نبود؛ چه آنکه ایشان را پس از پدر بتوان مرجع و جایز التقلید قلمداد نمود.

بر این اساس قطع به یقین سید صادق در زمان فوت پدر در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی، نوجوانی تازه بلوغ یافته محسوب می گردید که کسوت لباس روحانیت از برای وی تنها به عنوان پوشش و لباسی بیرونی موضوعیت داشت و لاغیر؛ زیرا لباس و پوشش بیرونی مردان در خاندان شیرازی از قدیم الایام عبا و عمامه بوده و این رسم تا به امروز نیز در میان خاندان ایشان رواج دارد که فرزندان ذکورشان را از ۱۰ سالگی چنین لباسی بر تن می نمایند.

با این همه تفکر و سیره ی موروثیت مرجعیت در بیت شیرازی، موجب گردید تا ایشان سید محمد سی و چند ساله را پس از وفات پدر به عنوان مرجع اعلم به مرجعيت رسانده و سید صادق و سید حسن و سید مجتبی نیز در کنار ایشان، به عنوان مجتهد معرفی و اصحاب استفتاء وی را تشکیل دهند؛ البته در این میان سید حسن شیرازی پس از چندی عازم شامات گردید و به فعالیت‌های خود توسعه داد و علاوه بر سوریه در لبنان و مصر نیز به فعالیت پرداخت و در این زمینه با امام موسی صدر نیز روابط حسنه‌ای برقرار نمود؛ روابطی که در نهایت به سبب تفکرات قشری و متعصبانه ی سید حسن پس از چندی به تیرگی انجامید و کار اختلاف وی با امام موسی صدر تا به جایی رسید که امام خمینی، پرداخت سهم امام به طلاب و شاگردان سید حسن شیرازی را حرام اعلام کرد و در مقابل سازمان امنیت رژیم پهلوی (ساواک) نیز برای قدرت‌گیری سید حسن تلاشهای بسیاری نمود؛ تلاشهایی که شهید چمران در جایی به آن اشاره و رسما اعلام می کند که طرفداران سید حسن با جنگ تبلیغاتی اعصاب ما را ناراحت می‌نمایند و شهدای ما را مسخره کرده، می‌گویند شهید نیستند زیرا فتوایی برای قتال از مرجع که لابد همان سید حسن شیرازی است وجود ندارد...

و از دیگر سو نیز سید مجتبی که در دوران پهلوی به ایران آمده بود نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، به سرعت به دامان انگلیس رفته، مقیم لندن شد و در آنجا فعالیتهای به اصلاح اسلامی و تبلیغی خود را پیگیری نموده و در این میان تنها سید صادق دوشادوش سید محمد در سال ۱۳۴۹ هجری شمسی به کویت عظیمت نموده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی به قم آمده و کربلاییها را تحت لوای حزب شیرازیها و مرجعیت نوادگان میرزای شیرازی سازماندهی نمودند.در مجموع باید دانست که اعلام مرجعیت سید محمد شیرازی اگر چه در ابتدا با مخالفتهای شدید و موضع گیری وسیع علمای تراز اول آن دوران از جمله آیت الله سید ابوالقاسم خویی و مرحوم آیت الله سید محمود حسینی شاهرودی همراه و حتی مورد انکار استاد وی آقای شیخ یوسف حایری قرار گرفت، اما به مرور زمان و به سبب توانمندی ایشان بر ایجاد استحکام سازمانی قوی از کربلاییها، حول خود و متحزب نمودن جمعی از روحانیون که اگر چه وزنه علمی بالایی نداشتند و چندان مشهور و سرشناس نبودند، اما با انتشار اعلامیه‌ای به اعلمیت و جایزالتقلید بودن ایشان گواهی و با تلاش بسیار این اعلامیه را به سرعت در سراسر عراق و همچنین کویت پخش نموده؛ در نهایت همه ی این اقدامات موجب شد تا سید محمد بتواند بر اوضاع مسلط و مرجعیت خود را قوت بخشیده و سازمانی حزبی از کربلاییها را تحت مرجعیت خود، به گونه ای هماهنگ و یک‌نواخت سامان دهد که با حرکتی برنامه ریزی شده مرجعیت را به عنوان امری وراثتی در بیت شیرازی مبدل و تفکر وراثتی بودن مرجعیت از برای نسل میرزای شیرازی را به عنوان تصوری غیر قابل انکار در ایشان نهادینه سازد.

بر این اساس مرجعیت سید صادق به گونه ای کاملا سهل حاصل گردید؛ زیرا تشکیلات حزبی کربلاییها در زمان حیات سید محمد مبادرت به طرح مرجعیت سید صادق نموده و موجب شد تا پس از وفات سید محمد در ۲۷ آذر ۱۳۸۰ هجری شمسی، مرجعیت عامه به گونه ای کاملا برنامه ریزی شده و به صورتی امری بدیهی بر سید صادق اطلاق گردد؛ از این جهت تشکیلات حزبی سید محمد طی ۴۰ سال فعالیت مداوم و سازمان یافته وی و ارتباط ایشان با همه کربلایی‌ها در اقصی نقاط جهان موجب شد تا حرکت یک‌نواخت و برنامه ‌ریزی شدهای از برای مرجعیت سید صادق به جای برادر در زمان حیات سید محمد آغاز گردد؛ حرکتی ویژه ای که در نهایت موجب شد تا بعد از فوت ایشان در شهر قم، عملا سید صادق به عنوان بزرگ خاندان شیرازیها، به سرعت مبدیل به آیت الله العظمی و معروف به مرجع عاليقدر جهان تشيع گردد.مبدل سازی سید صادق به آیت الله العظمی در سال ۱۳۸۰ هجری شمسی، همراه با گسترش شدید فضای رسانه ای و تغییرات اساسی در روند اطلاع رسانی و ارتباطات در ایران و به طور کلی در سطح جهان بود؛ موضوعی که سبب شد تا روند فعالیت حزب کربلاییها حول بیت شیرازی، ماهیتی سایبری یافته و فعالیتهای فرقه ی شیرازی در حوزه های مختلف، بر بهره کشی حداکثری ایشان از ظرفیت فضای سایبر و حول استفاده ی حداکثری از قاب مدیا (Medium) استوار گردد.

البته از آنجا که فرقه ی شیرازیها امام حسین علیه اسلام را ما یملک خود دانسته و امر مرجعیت را ودیعه ای الهی در خاندان خود می دانند، لذا حضور پر رنگ این فرقه در فضای سایبر نیز عموما با بِرند و عنوان امام حسین و مرجعیت همراه بوده و این همه در حالی است که فعالیتهای رسانه ای سید صادق را نمی توان منحصر در تمرکز ایشان بر موارد اختلافی میان شیعه و اهل سنت دانست و حضور فعال ایشان در تعارض با نظام اسلامی، به عنوان ام القری، به گونه ای ویژه قابل ملاحضه می باشد که مصداق آن را می توان در نقش این فرقه و شبکه های ایشان، طی وقایع فتنه ی ۱۳۸۸، به روشنی پیگیری نمود.

به عبارتی دیگر، اگر چه سید صادق همانگونه که هیچ گاه سید محمد با نظام اسلامی دل صاف ننمود، همواره بر مخالفت با جمهوری اسلامی مصر می باشد، اما اصرار او در زمان آيت الله العظمي، بر خلاف برادرش سمت و سویی جدید به خود گرفته و در این راستا فرقه ی شیرازی‌ها حتی از جسم سید محمد برای اعلام مواضع سیاسی‌شان علیه نظام جمهوری اسلامی دریغ نکرده و علی‌رغم اینکه به دستور رهبری در صحن حرم حضرت معصومه برای قبر سید محمد شیرازی جایابی صورت گرفته بود، اما فرقه ی شیرازی در یک اقدام کاملا هماهنگ، تشییع جنازه سید محمد را به یک میتینگ سیاسی مبدل و اقدام به ایجاد بلوا و آشوب در قم نمودند که در این میان اگر چه نیروهای امنیتی در مقابل ایجاد چنین آشوبی ایستادگی کرده و تابوت سید محمد شیرازی را برای دفن به حرم مطهر انتقال دادند، اما این ماجرا تا سال‌ها مستمسکی از برای فحاشی و حمله فرقه ی شیرازی به شخص مقام معظم رهبری و ابراز انزار از نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت.

همچنین رویکرد شیرازیها در اصرار بر تقابل خود با نظام اسلامی موجب شد تا این فرقه در طی فتنه ی ۸۸، به صورت کامل در برابر نظام اسلامی بسیج نماید که در این راستا حضور فعال شخص سید صادق در دوران فتنه و سخنرانیهای عجیب وی در دفاع از منافقین و بهاییان و اهانت کنندگان به امام حسین علیه السلام را می توان مصداقی بارز از برای سمت و سوی جدید فعالیت ضد نظام اسلامی فرقه ی شیرازیها ارزیابی نمود؛ سمت و سویی جدیدی که موجب شادمانی گسترده و حمایتهای بی دریغ آمریکاییها و انگلیسیها از این فرقه و در اختیار قرار دادن مقادیر قابل توجهی از امکانات به منظور تحقق اهداف ایشان گردیده است.

بخشی از سخنرانی سید صادق شیرازی در تاریخ ۲۴ بهمنماه ۱۳۸۸ هجری شمسی:

"جوونا گول نخورید مثل پدراتون که بعضیهاشون گول خوردن نشید تاریخ پیغمبر رو خودتون بخونید هر چی میگن نگید راست میگه! نگید درست میگه… کشور اسلامی مردمش انقلاب میکنن برید ببیند اون وقت این حکومتی که به اسم مردم اومده با باتوم میاد میزنه مردم رو! این اسلام نیست! این زیبا نیست! با این اسلام می خوایم دنیا رو دعوت کنیم به اسلام! مگه منافق رو باید کشت؟ پیغمبر خدا یه دونه منافق نکشتن!!…. وقتی در حکومت اسلامی ملت خودش رو به خاطر اینکه یه تظاهرات کرده با باتوم میزنه میکشه به خاک و خون میکشه چه توقع هست توقعی هم ندارم … خزی دنیاست که خود ملت خودشون لعن شون میکنه شب نامه ضدشون می نویسه یه خورده توسعه پیدا کرد انقلاب می کنه اون رو هم میکُشه یا حبس میکنه … فکر میکنید کشور اسلامی اسمش فقط اسلامیه پیغمبر همین بودن این مسئولیت من و شماست در هر مسئولیتی هستیم هر قدر قدرت داریم اینو به دنیا نشون بدیم تاریخ پیغمبر خدا رو نشون بدیم."

در مجموع فرقه شیرازیها امروزه تحت سرپرستی سید صادق، علاوه بر آنکه وهن شیعه، در منظر عموم انسانهای مسلمان و غیر مسلمان فراهم می سازد؛ مواضع وحدت بخش امام امت در بیداری اسلامی را نیز هدف هجوم خود قرار داده و با تزریق منابع نامعلوم و البته نامحدود مالی، اقدام به فحاشی و توهین به مقدسات اهل سنت نموده و با ترویج برخی شعائری که موجب تفرقه اساسی بین برادران سنی و شیعه می شود، همانند تشویق به برگزاری و نمایش رسانه ای هفته برائت در طول هفته وحدت و ترسیم و ترویج رسانه ای عید غدیر ثانی، بر موضع طرفداری احمقانه از شیعه برآمده و در عین حال با فحاشی نسبت به مقام معظم رهبری، بعد از تکفیری ها، تنها جریان مسلمانی محسوب می شوند که علیه سید حسن نصرالله در لبنان فعالیت می کنند.

و این همه در حالی است که باید دانست که اگر چه روزگانی امام خمینی رحمه الله علیه به تبیین حد و مرزی جدید از دشمنی دشمنان تحت لوای اسلام مبادرت و اسلام آمریکایی را در قاعده ی عُمالی همچون سران برخی از کشورهای عربی ترسیم فرمودند؛ در این زمان نیز امام خامنه ای حفظه الله به تبیین حد و مرزی جدید از دشمنی دشمنان تحت لوای به ظاهر شیعه اقدام فرموده و شیعه ی انگلیسی را ترسیم و می فرمایند:

دشمنان دنیای اسلام دنبال این فکرند، دنبال این نقشه‌اند. خوب فهمیدند که اگر در دنیای اسلام مذاهب اسلامی گریبان یکدیگر را بگیرند و کشمکش با همدیگر را شروع کنند، رژیم غاصب صهیونیست نفس راحتی خواهد کشید؛ این را خوب فهمیدند، درست فهمیدند؛ لذا از یک طرف گروه‌های تکفیری را به راه می‌اندازند که نه فقط شیعه را تکفیر کنند، بلکه بسیاری از فِرق اهل سنّت را هم تکفیر کنند؛ از آن طرف هم یک عدّه مزدور را به راه بیندازند که برای این آتش هیمه فراهم کنند، بنزین روی آتش بریزند؛ که می‌بینید، می شنوید، یا خبر دارید. وسائل ارتباط جمعی و رسانه در اختیار اینها می گذارند؛ در کجا؟ در آمریکا! در کجا؟ در لندن! آن تشیّعی که از لندن و از آمریکا بخواهد برای دنیا پخش بشود، آن تشیّع به درد شیعه نمی خورد.
بیانات امام خامنه ای در دیدار با کارگزاران حج در تاریخ ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۲ هجری شمسی
کد مطلب : 90136
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۵-۲۵ ۱۰:۰۷:۲۱
فقط خودم خوبم و بقيه بد
 
فاطمه
۱۳۹۳-۱۰-۲۴ ۱۵:۰۱:۱۰
ن عزیزم این جوری هم که تو میگی نیست.... (25924)
 
قلندر
۱۳۹۳-۱۰-۳۰ ۱۴:۴۳:۴۱
هنوز هم از ابوموسی اشعری میکشیم!!!!! (26016)
 
غلامرضا
۱۳۹۳-۱۰-۳۰ ۱۴:۴۶:۲۴
در طول تاریخ از این عالمان بی بصیرت کم نداشتیم که ملعبه دست منافقان و مشرکان شدند. ابوموسی- قاضی شریح- کعب الاحبار..... راه مقابله فقط بصیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت (26017)
 
United States
۱۳۹۳-۰۷-۱۹ ۱۷:۲۳:۵۳
خدا اين مرجع قلابي را به زودي بدست مبارك امام زمان (عج ) نابود نمايد
 
فاطمه
۱۳۹۳-۱۰-۲۴ ۱۵:۰۱:۴۳
انشاالله..... (25925)
 
1380
۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۲۱:۴۹:۱۴
انشا الله (27455)
 
Germany
۱۳۹۵-۰۸-۰۷ ۲۳:۰۹:۴۷
الهی آمین (32997)
 
حسین معروفخانی
۱۳۹۳-۰۸-۲۴ ۲۳:۰۸:۱۲
درطول تاریخ احمق هایی همچون شیرازی ها بوده وهست وخواهد بود خدا را شکر که خداوتد دشمنان مار از احمق های روزگارمان قرارداده است.جان فدای سید علی
 
داود
Finland
۱۳۹۳-۰۹-۲۳ ۱۴:۱۹:۴۵
باتشکرازبرادران سایت.قطعاباگسترش اینگونه روشن گرای ها،چهره واقعی وپلیداین مسلمان نمایان خواهدشد.
 
۱۳۹۳-۱۰-۱۳ ۰۱:۲۳:۳۶
عشق فقط سيد علي خامنه اي.
 
فاطمه
۱۳۹۳-۱۰-۲۴ ۱۵:۰۲:۳۵
بابا ایول
لایکککککککککککککک....... (25926)
 
مریم
۱۳۹۳-۱۱-۱۶ ۲۰:۳۰:۲۳
عشق فقط یک کلام
علی علیه السلام (26258)
 
حمید
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۲۰:۲۷:۲۴
توضیح وتحلیل بجاومناسبی بود
 
امید
Germany
۱۳۹۳-۱۰-۲۷ ۱۵:۳۲:۵۲
شیعه ی افراطی هیچ فرقی با وهابی افراطی نداره.آقای شیرازی شما از عزاداری امام حسین(ع)فقط قمه زنی رو یادگرفتید؟که چی به خودت بیشتر آسیب برسونی مقرب تری؟
 
حسن
۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۰۰:۲۵:۱۳
می بینیم که افراط و تفریط چه بلایی بر اسلام عزیزمان می آورد شما را بخدا از اعمالی که اسلام آنرا نفی کرده دوری جویم .ان شاالله
 
ناشناس
United Kingdom
۱۳۹۳-۱۱-۱۶ ۱۵:۱۷:۴۷
اخه ...کدوم ادم عاقلی میره تو مراسم سید الشهدا سر و کلشو با قمه خونی کنه بعدنم بیاد بگه واسه امام حسین بوده اخه وقتی عقل شما که در سر نباشد جان خودتونم در عذاب است.کاش خدا یه عقلی به شما بده یه پولی به ما .واقعا که این همه درس خوندی اخرش به جای اینکه عالم بشی خیلی ببخشید .....
 
میترا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۱۲-۲۳ ۱۸:۴۶:۳۷
خاک بر سر این روحانی نماهای شبه شریح قاضی که عملا آب به آسیاب دشمن می ریزند.
خداوند ذلیل و رسوایشان کند به حق فاطمه زهرا(س)- که با این کارشان دارند آبروی اولاد پیامبران را می برند.
 
۱۳۹۴-۰۱-۰۲ ۰۱:۰۷:۱۰
عجب روزگاری شده ، چقدر ریاست طلبی بین بعضی بزرگ و خوشحال کننده شده ، کشت انسان را دوستیهای دنیا و عجب شیاطین در کارند ، و املا و استدراج را نمی فهمند ، حجابها هم زیاد شده ، اگر طلبه از ابتدا خودسازی نداشته باشد ، قال الصادق ع من طلب الریاسه هلک ، در سوره یس است اتعوا من لا یسلکم اجرا و هم مهتدون ، آیه ۲۱ ، دنیا و آنچه در آنست وسیله است ، گفته شده که امام خمینی یک قدم برای مرجعیت خود بر نداشت و بزگان دیگر سابق نیز ، سیدی و عمامه و عبا و ... پس از مرگ باید صاحبانش جوابگو باشند ، هر کسی در هرشغلی و مکانی ، خیلی ما و ملتهای مسلمان اسیر بلای ریاست طلبیهای عده ای شده اند وهستند ، بدی و بحران مدیریتها و باند بازیها ، اخلاق در بازار و ادارات ما پایین است ، شاید این فتنه سید صادقیها هم از بعضیها آموخته اند ... آره بابا همه مسولیم .
 
مهدی 16 ساله از مشهد
۱۳۹۴-۰۱-۱۲ ۰۷:۳۶:۳۶
عشق فقط یک کلام رهبر والا مقام
 
hoveyda
۱۳۹۴-۰۲-۰۳ ۱۲:۵۱:۳۹
سلام!
مطلب تان ار خواندم.
بنده با مطلبی جدید به روز شدم، منتظر نظرتان هستم.
التماس دعا
hoveyda.blog.ir (27308)
 
سید جواد مطهری
۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۵:۰۱:۱۶
هیچکس نباید از زعما توقع عصمت داشته باشد ، توقع عصمت از زعما زیاده خواهی است !
ولی باید توقع تقوا داشته باشیم ! قطعا نظرات
رهبری نظام متین تر و هوشیارانه تر است و
یک جانبه و تک ساحتی نیست مگر کسی بهانه
جو و عیبجو باشد که ، حسابش فرق میکند !
 
جماعت
۱۳۹۴-۰۶-۱۰ ۰۹:۱۸:۴۸
بشکند کمر،قلم،قلب،دست وپاوبسوزد جگر،زبان،لباس دروغی،کورشود چشمو و.....
کسی که به اسلام ضربه می زند.انشااله ،بگو انشاالله
 
۱۳۹۴-۰۶-۲۶ ۱۴:۳۴:۴۳
خدا لعنت کند دشمنان رهبری را
 
رضا مهدوی
۱۳۹۴-۰۹-۱۹ ۱۲:۴۴:۴۶
تشکر و سپاس فراوان از این روشن سازی افکار. جانم فدای سید علی
 
عبدوهاب برجیان
۱۳۹۶-۰۵-۳۰ ۱۳:۲۸:۳۰
سلام علیکم نظرات موافق این شیخ راهم بگزارید تابااستعدال هیشان آشنا شویم
 
۱۳۹۶-۰۸-۲۵ ۲۱:۵۰:۵۴
خدا لعنتشون کنه که دارن شیعه انگلیسی تبلیغ میکنن