توصيه به ديگران
۰
جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۲
اخذ رای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب صبح امروز جمعه آرای خود را در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر به صندوق انداختند.
اخذ رای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب
Share/Save/Bookmark

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا


شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

شرکت رهبر انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر روستا

کد مطلب : 55295