توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۷
خدا کند که بیاید کسی مرا بزند...!
وبلاگ "عصر خنده"
خدا کند که بیاید کسی مرا بزند...!
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز نویسنده وبلاگ "عصر خنده" نوشته است:

دوباره رفته ام از یاد و نیستم در افکار
خدا کند که بیاید کسی مرا بزند

****

نبود جز این راهِ چاره تدبیری
رسید مژده که آمد کسی مرا بزند

****

سپرده ایم بیایند با شمایلی دیگر
یکی دو تا بزند دیگری سه تا سه تا بزند

****

بیامدند یاران به صف به همراهی
ولی قرار نبود این همه محکم، کسی مرا بزند

****

در این زمانه که معروف شاهدان شده ام
قضا بدور که چشمی شود مرا بزند

****

بس است برای کنون، بس که نقشه بسیار است
خدا مباد کسی پنبه مرا بزند....

****

دوباره رفته ام از یاد و نیستم در افکار
خدا کند که بیاید کسی مرا بزند

********************

رفیقان در جهان از ما خبری نیست!
نباشد چاره ای تدبیر ما چیست؟

****

خدایا تو بفرما چاره کار
نشد حل کار ما با عقل بسیار

****

رفیقان یک به یک تدبیر کردند
برای راه حل تفسیر کردند

****

نشد جز راه قبلی چاره کار
زنند ما را ز هر سو جمله بسیار
کد مطلب : 113388