غرق نشی!

کیهان , 29 دی 1400 ساعت 8:46

غربگراها مگر ایرانی نیستند؟! اگر هستند که باید از خنثی شدن تحریم‌ها خوشحال باشند نه اینکه از عصبانیت یقه جر بدهند و رگ گردنشان بیرون بزند!
گفتم: مگر یادت نیست که به رئیس‌جمهور آمریکا نامه نوشته و خواهان تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران شده بودند؟! این جماعت با عطسه آمریکا تب می‌کنند و با لبخندش قهقهه می‌زنند! کجای آنها ایرانی است!


به گزارش عصر امروز کیهان در ستون (گفت و شنود) نوشت:
 
 گفت: چه شده که این جریان غربگرای داخلی به شدت از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین عصبانی شده‌اند؟!
گفتم: ‌ای عوام! خُب این قرارداد و تعامل اقتصادی با چین تحریم‌ها را خنثی می‌کند.

گفت: غربگراها مگر ایرانی نیستند؟! اگر هستند که باید از خنثی شدن تحریم‌ها خوشحال باشند نه اینکه از عصبانیت یقه جر بدهند و رگ گردنشان بیرون بزند!
گفتم: مگر یادت نیست که به رئیس‌جمهور آمریکا نامه نوشته و خواهان تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران شده بودند؟! این جماعت با عطسه آمریکا تب می‌کنند و با لبخندش قهقهه می‌زنند! کجای آنها ایرانی است!

گفت: هنوز متوجه نشده‌اند که نباید با طناب آمریکا به چاه بروند؟!
گفتم: شتری درون رودخانه بود، روباهی از آنجا می‌گذشت پرسید خیلی گوده؟ شتر گفت؛ نه! تا زیر زانوست و روباه وسط آب پرید و در حالی که داشت غرق می‌شد به شتر گفت؛ مگه نگفتی تا زیر زانوست؟! شتر گفت؛ آخه زانو داریم تا زانو!


کد مطلب: 307255

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcjiaetiuqey8z.fsfu.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir