وزیری که قدرت گرفتن چند لیتر بنزین ندارد چه برسد به وعده های برجام!

27 اسفند 1396 ساعت 23:14

تحریمهای جدید اروپا علیه ایران بار دیگر این ادعا را اثبات کرد که برجام کلاه گشادی بود که توسط کشورهای 5+1 بر سر دولت اعتدال و تدبیر گذاشته شد که خسارتهای آن را باید ملت ایران بپردازند!


به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز تحریمهای جدید اروپا علیه ایران بار دیگر این ادعا را اثبات کرد که برجام کلاه گشادی بود که توسط کشورهای 5+1 بر سر دولت اعتدال و تدبیر گذاشته شد که خسارتهای آن را باید ملت ایران بپردازند!

بنا بر این گزارش در حالی که در سال 93 و در این ایام روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب و حامی دولت با بزرگنمایی بیجای برجام نافرجام به استقبال نوروز رفتند، اما امسال با سانسوری عجیب و بدون اشاره به مهمترین نتیجه برجام که تحریم مجدد می باشد! به استقبال بهار 97 رفتند و این در حالی است که حتی بابت دروغهای شاخدار خود در آن ایام از مخاطبین خود و ملت ایران عذرخواهی نیز نکردند.

به گزارش خبرنگار ما همه اینها در حالی است که جناب ظریف نیز بعنوان مشعل دار راه برجام در حال حاضر حتی قادر نیست برای باک هواپیمای خود در پسا برجام بنزین تهیه نماید و معلوم نیست حالا باید ملت ایران چگونه انتظار داشته باشند که ایشان حق آنها را از کشورهای 5+1 و در راس آنها آمریکای جنایتکار بگیرد؟!

به گزارش عصر امروز لذا ما منتظریم تا رئیس جمهور محترم که تا این حد ناباورانه به کشورهای غربی و آمریکا اعتماد نمود و مدعی برد برد در برجام بود حالا در پیشگاه ملت ایران توضیح بدهند که آیا قرار است باز ملتمسانه آمریکا و اروپائیان را به سفره نداشته برجام برگردانند و از کیسه ملت چک سفید امضای دیگری بدهند یا اینکه مقتدرانه و به پشتوانه ملت رشید ایران و رهبری معظم انقلاب در مقابل یاوه گویی های اروپائیان و آمریکائیان ایستادگی خواهند نمود.


کد مطلب: 231058

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcgnq9x7ak9wz4.rpra.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir