استقبال رسمی امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد

22 ارديبهشت 1401 ساعت 16:13


شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر که دقایقی پیش وارد تهران شده بود، توسط آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در مجموعه سعدآباد مورد استقبال قرار گرفت.

استقبال رسمی  امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۱
استقبال رسمی  امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۲
استقبال رسمی  امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۳
استقبال رسمی  امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۴
استقبال رسمی  امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۵
استقبال امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۶
استقبال رسمی  امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۷
استقبال رسمی  امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۸
استقبال رسمی  امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۹
استقبال امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۱۰
استقبال رسمی  امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۱۱
استقبال امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۱۲
استقبال رسمی  امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد ۱۳
استقبال امیر قطر با حضور آیت الله رئیسی در سعدآباد


کد مطلب: 311328

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcf0ydmcw6dyma.igiw.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir