یک «متن تصمیم» و سه «ضمیمه» دستور کار مذاکرات وین

28 دی 1400 ساعت 15:04

پس از بازگشت مذاکره‌کنندگان ارشد به محل مذاکرات در وین، چهار متن برای بررسی و توافق در دستورکار کارگروه‌ها قرار گرفته است.


به گزارش عصر امروز، مذاکره‌کنندگان کشورمان و اعضای ۱+۴ در حال حاضر بر روی یک متن و سه ضمیمه متمرکز هستند که متن اصلی به عنوان «تصمیم» و دربرگیرنده کلیات توافقات است و کارگروه سوم «کارگروه تمهیدات (ترتیبات) اجرایی» هم در حال نگارش آن است.

این متن دارای سه ضمیمه است که ضمیمه نخست، مربوط به رفع تحریم‌ها است و جزئیات تعهدات رفع تحریمی آمریکا علیه ایران را تشریح می‌کند. این پیش‌نویس نیز در کارگروه رفع تحریم در دست نگارش است.

ضمیمه دوم نیز مربوط به تعهدات هسته‌ای کشورمان است که اقدامات ایران برای توقف گام‌های جبرانی را تشریح می‌کند و کارگروه هسته‌ای مسئولیت نگارش این پیش‌نویس را بر عهده دارد.

به گزارش مهر ضمیمه سوم نیز به نحوه پیاده‌سازی اقدامات طرفین و تمهیدات اجرایی توافقات انجام‌شده اشاره دارد که این ضمیمه نیز در کارگروه تمهیدات اجرایی در حال نگارش و تکمیل است.


کد مطلب: 307240

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcdo50szyt0zx6.2a2y.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir