توصيه به ديگران
۰
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۳
مجمع روحانیون مبارز و پیدایش نفاقی بنام اصلاحات؟
مجمع روحانیون مبارز کم کم به مجمع مخالف؛ بعد مزاحم؛ سپس به مجمع معاند و بعضا منافق تبدیل گردید (مثل خاتمی).
مجمع روحانیون مبارز و پیدایش نفاقی بنام اصلاحات؟
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز روحانیونی که رهبری هدایت جامعه را داشتند، و در گرماگرم انقلاب مردم را به وحدت و پایداری دعوت می کردند ناگهان جمعی ازاین آقایان به بهانه های نگرشی از جامعه روحانیت مبارز جدا شده و تشکلی بنام مجمع روحانیون مبارز را درکشور پایه گذاری نمودند.

امام بزرگوار، به واسطه سوابق مبارزاتی قبل و مدیریتی پس از انقلاب و احترام به آنها مخالفت علنی نکرده و موضع خاصی هم از ایشان مشاهده نگردید.

اما نتایج این انشقاق :

۱- صدمات و اثرات بسیاری در روح و روان و اعتقاد جامعه بویژه در جبهه های حق علیه باطل بر روحیه رزمندگان اسلام گذاشت تا جائیکه صدام حسین از این انشقاق سیاسی بهره جسته و فوراً دفاع متحرک را طراحی و علیه رزمندگان اسلام عملیاتی نمود. که مقطع بسیار سختی برای انقلاب بوحود آمد که نهایتاً به پذیرش قطعنامه منجر گردید.
 
۲- برای جامعه سئوال ایجاد شد؛ اینهائیکه خودشان مردم را به وحدت و برادری دعوت می کردند چگونه خودشان بعنوان هادیان انقلاب؛ بنیانگدار یک تفرقه و بدعت خطرناک شدند؟

۳- بعداز مدتی این مجمع طبق مهندسی طراحان؛ به جناح چپ و جامعه روحانیت مبارز به جناح راست در جامعه مصطلح گردید و بدین طریق پایه دوقطبی کردن جامعه از درون نظام گذاشته شد. 

۴- درسال ۷۶ با آمدن دولت خاتمی جریان حزبگرائی سرعت گرفت و سفره ای بنام اصلاحات پهن گردید که تمام لیبرالها، ملی گراها؛ معاندین؛ منافقین و سرخورده ها ازجمله مجمع روحانیون مبارز، جبهه ای واحد بنام اصلاحات تشکیل دادند که از این پس آدمهای این جبهه بنام اصلاح طلبان و پیدایش روزنامه های زنجیره ای شکل گرفت. 

۵- اینها بعدازرحلت امام (ره) تمام کینه ها و حسادت و نفاق درونی خود را بیرون ریخته و طی سی سال است که به جان علی زمان افتادند؛ همانگونه که بعداز پیامبر؛ مدعیان و اطرافیان آن حضرت به جان علی؛ جانشین پیامبر افتادند.

۶- مجمع روحانیون مبارز کم کم به مجمع مخالف؛ بعد مزاحم؛ سپس به مجمع معاند و بعضا منافق تبدیل گردید (مثل خاتمی).

۷-پس ازماجرای روزنامه سلام (سال ۷۸) این آقایان نفاق و دشمنی خود را علیه رهبری و نظام علنی کرده و فتنه ۷۸ را شکل دادند که اوج شقاوت آنان درسال 88 عیان گردید.
 
۸- با آمدن دولت احمدی نژاد، اینها در لاک فرورفته و تا حدودی مرده و تمام شده بودند اما مجدداً با آمدن روحانی و هدایت شیخ مرحومشان جبهه ای واحد پیش  آمد که کل مدیریتها و دارائی کشور را بین خود شان تقسیم کردند. و لذا امروز اصل انقلاب همانند جنگ احزاب (خندق) از درون نظام با اینها درتقابل است. 

بنابراین: تنها راه اینست که مردم از انتخابات دوم اسفند ۹۸؛ شروع به پاک سازی کرده و تا این آدمهای چند چهره را از درون نظام حذف و افراد صالح و شریف را جایگزین نمایند. انشاءالله.

  ۱۸  آذر ۸ ۹ فرهادنیا
کد مطلب : 273586