توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۹
عاقِ ولایت؟! خدا به دادمان برسد
حضرت امام خمینی هرچه که لازم بود گفتند و آنچه که وظیفه بود انجام دادند و در پایان عمر شریفشان هم، مثل جدشان رسول خدا دو اصل مهم را بعنوان نقشه راه به یادگار گذاشتند.
عاقِ ولایت؟! خدا به دادمان برسد
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز حضرت امام خمینی هرچه که لازم بود گفتند و آنچه که وظیفه بود انجام دادند و در پایان عمر شریفشان هم، مثل جدشان رسول خدا دو اصل مهم را بعنوان نقشه راه به یادگار گذاشتند:

۱- فرمودند: این آقا سید علی آقا لیاقت رهبری رادارند ونظرمن روی ایشان است که خبرگان رهبری هم هوشمندانه ومحکم پای آن ایستادند ونگذاشتند سقیفه دومی تکرار شود‌.

۲- وصیتنامه سیاسی الهی که بعنوان نسخه عملی برای پس از خود را به امانت گذاشتند تا انقلاب اسلامی توسط خناسان به انحراف کشیده نشود. اما برخی از مسئولین کشور آن را در بایگانی قرار داده و زندانی کرده اند چون تمام مطالب وصیتنامه به ضرر مسئولینِ لیبرال؛ اشرافی؛ فاسد؛ غیرانقلابی؛ نفوذی و معاند و مقدس نما می باشد.

متاسفانه؛ تولیت و مسئولین حفظ آثار و صحیفه امام عزیز نیز نسبت به امانتِ امام بی توجهی کرده و بعضاً در تحریف بخشی از منشور امام همراهی و یا سکوت و یا خیانت کرده اند.

ازسویی دیگر؛ ما مردم هم کم کاری و غفلت کرده ایم و بخشی از انقلاب به دست نا اهلان افتاده است. و با صراحت می گویم که: عاق ولایت شده ایم چون فرمایشات امام جامعه را گوش نکرده و گناه کرده ایم.

سی و یک سال است رهبری برای انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و شوراها چارچوب و رهنمود به مردم دادند اما گوش نکردیم و یا به لجاجت افتادیم.

سی و یک سال است که حضرت آقا به مسئولین قوا و مدیران اجرائی کشور برای رسیدگی به مشگلات و معیشت مردم سفارش و توصیه مکرر داشتند اما گوش نکردند.

سی و یک سال است که آقا یک تنه در مقابل تمام انحرافات داخلی و تهاجمات خارجی ها ایستاده اند اما مسئولین تماشا کردند و به رهبری ظلم کردند.

در این چند سال بویژه ۷سالِ گذشته؛ مسابقه حرامخوری و اشرافیگری علنی و ظلم به یکدیگر اوج گرفته است و بنیان آنرا بعضی مسئولین خائن گذاشتند و اغلب نیز به مردم تسری پیدا کرده است.

لذا مسئولینی که برای هدایت مردم به بهشت و دوری ازگناه و اجراء احکام الهی اعتقاد و اهتمامی ندارد قطعاً زلزله و سیل و کرونا نیز می تواند عذاب الهی باشد و باصراحت می توان گفت که ما (عاقِ ولایت شده ایم) و به مولای خودظلم کرده ایم. ‌ما همانند قوم حضرت موسی هم به خود؛ و هم به امام خود ظلم کرده ایم و بجای گِله ازخدا؛ خود را مذمت و سرزنش کنیم. لذا استغفار و توبه تنها راه نجات است.

 ۱۹ مرداد ۹۹ فرهادنیا
کد مطلب : 286069