توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۶
بیعت؛ یک امرشرعی و اخلاقی است
شهداء معنی بیعت را تفسیر کرده اند بیعت در اسلام؛ بویژه بیعت با ولی و امام جامعه تاکتیکی و شرطی نیست بلکه یک امر قطعیِ حتمی و شرعی و الزام آور است، و لذا تحت هیچ شرائطی نقض و خروج از آن موجه نمی باشد.