توصيه به ديگران
۰
سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۲
نگاهی به دلائل قرارداد وسرمایه گذاری با چین
کشورهای شرقی بویژه چین و روسیه اصرار دارند که ضمن احترام متقابل؛ در ایران سرمایه گذاری نموده و در سطح بالائی مراودات مالی و پیمانهای سیاسی و اقتصادی داشته باشند در حالیکه غربیها با حالت تحقیر به ایران نگاه می کنند.
نگاهی به دلائل قرارداد وسرمایه گذاری با چین
</