توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۰
چرا زاده‌های این آقا «آقازاده» نشدند؟
پدرم دشمن صد در صدِ «توصیه» بودند. نه برای کسی توصیه می‌کردند، نه زیر بار توصیه کسی می‌رفتند! هیچ یک از ما تا به حال نه یک ریال از دولت وام گرفته‌ایم، نه یک سانت زمین یا امتیاز دیگری...
چرا زاده‌های این آقا «آقازاده» نشدند؟