توصيه به ديگران
۰
جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۳
«انفجار»؛ اسم رمز ضدانقلاب برای شایعات۹۹
برخی رسانه‌ها مدعی انفجار در غرب تهران شدند و حتی برای اعتبار شایعه خودشان به تصاویر و اخبار چند سال پیش متوسل شدند.
«انفجار»؛ اسم رمز ضدانقلاب برای شایعات۹۹