۱
توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۴
اقدام تحسین‌برانگیز خانواده شهید ‎حاج قاسم سلیمانی
برادر شهید سلیمانی گفت: از مراجع قضایی و انتظامی می‌خواهم پرونده جوان بازداشت شده را که به تصاویر سردار سلیمانی اهانت کرده است، مختومه کنند.
اقدام تحسین‌برانگیز خانواده شهید ‎حاج قاسم سلیمانی