۱
توصيه به ديگران
۱
پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۷
بابا نه آب دارد و نه نان خبرنگار
علی شهودی شاعر برجسته آذربایجان‌شرقی تازه‌ترین سروده خود( درباره خبرنگار) را تقدیم شعر دوستان کرد.
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز، علی شهودی شاعر برجسته آذربایجا‌ن‌شرقی شعری در خصوص ۱۷ مرداد روز خبرنگار سروده است که تقدیم می‌شود.

 
با چهره گشاده و خندان خبرنگار 

هرروز می زند به خیابان خبرنگار

 
شهر شلوغ در نظرش جلوه می کند 

رد می شود سریع و شتابان خبرنگار

 
در سینه اش نهفته غم و سعی می کند

بلکه نماید از همه پنهان خبرنگار 

 
پشت چراغ قرمز، بسیار مانده است 

همواره در اداره و میدان خبرنگار  

 
غرق خیال و می پرد از جای  ناگهان 

با بوقهای ممتد پیکان خبرنگار 

 
پیغام می رسد که تصادف شدید بود 

از شهر می رود به بیابان خبرنگار 

 
اینجا جنازه ها همگی سوخته چرا ؟

اینجا چه روی داده که حیران خبرنگار...

 
خود را خطاب می کند و جارمی زند  

خورده گره خطا، خطر، انسان خبرنگار!!

 
در چارراه دخترک گلفروش گفت:

بابا نه آب دارد و نه نان خبرنگار

 
دنیا به پیش دیده ی او تارو تیره شد

کم مانده بود تا بدهد جان خبرنگار

 
آمد نشست و نیم نگاهی به گوشی اش

انداخت،گشت سخت پریشان خبرنگار

 
تیتر خبر: حکایت یک اختلاس بود 

زد زیر گریه آب شد اینسان خبرنگار

 
گاهی خبر به عمق دلش چنگ می زند 

یعنی که شاد می شود از جان خبرنگار 

 
وقتی که می رسد خبر فتح قله ها 

گردد به گرد پرچم ایران خبرنگار

 
گاهی تمام هستی خود را دهد زدست 

تا رو کند حقیقت پنهان خبرنگار 

 
چون گوش نیست تاشنود حرف حق، دهد 

روزی هزار مرتبه تاوان خبرنگار 

 
شب بود و کوهی از غم و اندوه بازگشت

 امروز هم رسید به پایان خبرنگار
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : 266925
۱۳۹۸-۰۵-۱۹ ۱۷:۲۴:۳۱
عالی