توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۶
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی صبح شنبه هفدم تیر در شعبه 28 دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز در ابتدای این جلسه نجفی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرونده پرداخت و پس از آن قاضی از متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.
 
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
مدارک اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
حمید فلاح متهم ردیف سوم پرونده بابک زنجانی
قاضی محمد مقیسه رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
قاضی محمد مقیسه رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
حمید فلاح متهم ردیف سوم پرونده بابک زنجانی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هم‌دستان بابک زنجانی
کد مطلب : 208587