توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۸
بی بی سی و ترویج همجنسگرایی در ایران!
بی بی سی فارسی که سردمدار دفاع از خباتث های کاخ سفید و روباه پیر در حمایت از تحرمیهای گسترده علیه ایرانیان در سالهای گذشته و دشمن خواندن ایرانیان بود این روزها نیر به سردمدار ترویج لااوبالی گری و همجنسگرایی در بین ایرانیان تبدیل شده است.
بی بی سی و ترویج همجنسگرایی در ایران!
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز بی بی سی فارسی که سردمدار دفاع از خباتث های کاخ سفید و روباه پیر در حمایت از تحرمیهای گسترده علیه ایرانیان در سالهای گذشته و دشمن خواندن ایرانیان بود این روزها نیر به سردمدار ترویج لااوبالی گری و همجنسگرایی در بین ایرانیان تبدیل شده است.

بنا بر این گزارش سایت رادیو بی بی سی چندی است که با صفحه ای ویژه ای تحت عنوان 100 زن، برنامه گسترده ای برای پهن کردن دام فساد در میان زنان و مردان ایرانی دارد و با طرح خرافه هایی داستانی، تحت عنوان واقعیت سعی دارد ایران اسلامی را به لجن زار تبدیل نماید.به گزارش عصر امروز این روزها که همه جا از بدعهدی شیطان بزرگ در خصوص برجام سخن بر زبان است و همه در این افکار که شرکای اروپایی هم قطعا راه همین شیطان بزرگ را چندی دیگر در پیش خواهند گرفت این صفحه با پیش کشیدن پیش از پیش این امور سعی دارد افکار ایرانیان را از خباثتها و دشمنیهای این ابلیس ها منحرف نماید.
کد مطلب : 219377