توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۰
نمایی از زنبیل بدستان قدرت!!
ماجرای سرطان اپوزیسیون نمایی، دیر زمانی است مثل خوره به جان اهالی قدرت افتاده و تا تقی به توقی می خورد و یا گره ای به کار می افتد و یا زمان حساب کشی فرا می رسد به سرعت نقش ها عوض می شود مثلا زمانی که بیکاری و رکود و تورم و.. در کشور فراوانی می یابد و دولت باید پاسخگوی وضع موجود باشد، متولیان عرصه در بهترین حالت در یک فرار رو به جلو از بایدها و نبایدها می گویند که باید در آینده انجام شود تا مشکلات مرتفع شود.
نمایی از زنبیل بدستان قدرت!!
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز عطش قدرت که زمانی نه چندان دور عده ای را زنبیل بدست کرده و روز دگر همان جماعت را بدلیل فرار از پاسخگویی در دادگاه، رنگ اپوزیسیون زده، اپوزیسیونی که براساس سابقه تلاش دارد گنجشگ را رنگ زده و جای قناری در آستین ملت کند تا شاید در این بزنگاه منافعش حفظ و یا آلاف و الوف دنیایی در آغوش بگیرد.
 
البته ماجرای سرطان اپوزیسیون نمایی، دیر زمانی است مثل خوره به جان اهالی قدرت افتاده و تا تقی به توقی می خورد و یا گره ای به کار می افتد و یا زمان حساب کشی فرا می رسد به سرعت نقش ها عوض می شود مثلا زمانی که بیکاری و رکود و تورم و.. در کشور فراوانی می یابد و دولت باید پاسخگوی وضع موجود باشد، متولیان عرصه در بهترین حالت در یک فرار رو به جلو از بایدها و نبایدها می گویند که باید در آینده انجام شود تا مشکلات مرتفع شود. آینده ای که معلوم نیست کی فرا می رسد و چه کسی باید، بایدها و نبایدها را تحقق بخشد.
 
جالب اینکه هر دولتی که پرونده کاری اش در گره کشایی از مشکلات مردم خالی تر است هارت و پوردهای بعدی اش در انگ زدن به این و آن بیشتر، سالهای 79 و 80 در ایام الله 22 بهمن، سخنرانی رئیس جمهور وقت برای جمع آوری رای و ماله کشی به عملکرد تو خالی اش از بهترین مصادیق در این بخش است. کسی که آنقدر در نقش اپوزیسیونی اش غرق شد که همراهی و سرکردگی با فتنه گران 78 و 88 را نیز در کارنامه خود ثبت کرد.

زنبیل بدستان عرصه سیاست نیز امروز با فحاشی و انگ های بیشمار به نهادهای انقلابی، تلاش بی وقفه ای را آغاز کرده اند تا با ایجاد موج های مصنوعی مانند اسلافشان بازی در پازل ضدانقلاب را تجربه و با موج سواری روزگار سپری کنند و همچنان در گردونه قدرت باقی بمانند غافل از اینکه موج ها محکوم به فرود آمدن و درهم کوبیدن موج سواران هستند. کسانی که امروز برای فرار از پاسخگویی راه بی قانونی را در پیش گرفته اند و با بست نشینی و بافتن دروغ های بزرگ و کوچک موج سازی می کنند و به نوعی خوراک رسانه های ضدانقلاب را برای دریدن حقیقت مهیا می کنند، غافل از این حقیقتند!!

نفرت مردم از مهمترین پیامدهای موج سواری جماعت اپوزیسیون نماست همانطور که رهبر معظم انقلاب چندی پیش گوش زد کردند:
کسانی هستند و انسان مشاهده میکند که یا امروز همه‌ی امکانات مدیریّتی کشور در اختیار اینها است یا دیروز تمام امکانات مدیریّتی در اختیار اینها بوده، آن‌وقت به قول فرنگی‌مَآب‌ها نقش اپوزیسیون به خودشان میگیرند. این کسانی که کشور در اختیارشان است یا در اختیارشان بوده، اینها دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند، موضع [بگیرند]؛ باید موضع مسئولانه [بگیرند]، باید پاسخگو باشند. بنده‌ای که امکانات در اختیارم است، نمیتوانم مدّعی باشم، [بلکه] باید پاسخگو باشم و جواب بدهم که چه‌‌کار کردم با این امکانات. به جای اینکه پاسخگویی کنند، بیایند نقش مدّعی را ایفا کنند علیه این، علیه آن حرف بزنند؛ این نمیشود؛ مردم قبول نمیکنند این را. حالا ممکن است کسی خیال کند که در مردم تأثیر میگذارد؛ نه، مردم آگاهند، میفهمند، نمیپذیرند این حالت را..
کد مطلب : 229401