توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۰
رزمندگان دفاع بهداشت
امروز هم باپیدایش ویروس کرونا؛ پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بیمارستانها و مراکز بهداشتی باعنوان "رزمندگان دفاع بهد اشت" آماده و مشغول جانفشانی برای بیماران مبتلا به کرونا می باشند. اما آنقدر موضوع مهم و مقدس است که اگر هر کدام از این عزبزان در این راه جان دهند بعنوان شهید راه خدمت محسوب می شوند.
رزمندگان دفاع بهداشت
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز واژه رزمندگان و دفاع برای ملت ایران بسیار مقدس و شناخته شده است که این واژه ها از زمان دفاع مقدس وارد ادبیات معنوی و سیاسی انقلاب شده است.

یک روزی رزمندگان دفاع مقدس داشتیم و چه خوش درخشیده و مانگار شدند.
چند سالی نگذشت که رزمندگان مبارزه با داعش بعنوان مدافعین حرم نور افشانی کردند که سرآمد آنها حاج قاسم عزیز بود.

امروز هم باپیدایش ویروس کرونا؛ پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بیمارستانها و مراکز بهداشتی باعنوان "رزمندگان دفاع بهد اشت" آماده و مشغول جانفشانی برای بیماران مبتلا به کرونا می باشند. اما آنقدر موضوع مهم و مقدس است که اگر هر کدام از این عزبزان در این راه جان دهند بعنوان شهید راه خدمت محسوب می شوند.

و لذا نکته بسیار جالب اینست که نیروهای مردمی و جهادی و روحانیون غیر موظف هم خود را درصف این خدمت رسانی قرار داده اند اگر چه ارتش دلاور و سپاهِ عزیز و سایر نیروهای نظامی وانتظامی غیر موظف هم به صفِ رزمندگان دفاع بهداشت پیوسته وتمام سعی وتلاش خودرا برای نجات هموطنان عزیز قرارداده اند.

اما ملت عزیز ایران نشان داده است چه درجنگ؛ چه در دفاع از حرم؛ چه زلزله و سیل و امروز هم مبارزه با ویروس کرونا و هر چیز دیگری که باشد حاضرند فدا کاری کنند اما هزاران بار افسوس که برخی از مسئولین بی کفایت؛ عرضه و توان بهره گیری بهنگام از این ظرفیت و ثروت الهی را ندارند اما مردم همیشه پای کارند.

۱۲ فروردین ۹۹ فرهاد نیا
کد مطلب : 279955