توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۳
سی سال با شنیدنِ «سقّا»، «علم»، «عمو» // یاد لبان خشک علمدار گریه کرد
روضه ی سوختن کرب و بلا را دیده // او وداع حرم و خون خدا را دیده // قاتل و مقتل کلِّ شهدا را دیده // عصر ان واقعه قحطی حیا را دیده // هر چه ما روضه شنیدیم تمامش را دیده // اتش و سوختن اهل خیامش را دیده
سی سال با شنیدنِ «سقّا»، «علم»، «عمو» // یاد لبان خشک علمدار گریه کرد