توصيه به ديگران
۲
چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۳
خواب هیچ زنی تعبیر ندارد!
چتر رویا بر سر همه ی انسانها برافراشته شده و غالبا در آینده نزدیک یا دور تعبیر آن را در واقعیت درک کرده اند.
خواب هیچ زنی تعبیر ندارد!
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز حجت الاسلام سید تقی نوری در مطلبی برای عصر امروز نوشته است که:

اقسام خواب و رویا:
 
رویایی صادقه: بشارتی است از جانب خداوند برای بنده ی مومن است. 
خواب باطله: القایی از طرف شیطان برای محزون ساختن انسان می باشد. 
رویای نفس: این نوع خواب تصورات کارها و افکار و گفتگوهای مکرر فرد، در طول روز است که در غالب رویا شکل میگیرد و هیچ تعبیری ندارد.
 
خواب قرآنی
 
حضرت ابراهیم مکرر خواب می دید که باید فرزندش – اسماعیل – را ذبح کند و از تکرار این خواب اطمینان پیدا کرد دستوری از جانب خداوند است و باید آنرا در واقعیت اجرا کند فرزند مطیع خود را از این تصمیم مطلع کرد اسماعیل جواب می گوید: پدر جان آنچه به تو فرمان داده شده عملی کن و من تسلیم محض امر خداوند هستم. موعد ذبح فرزند فرا رسید. اسماعیل در قتلگاه به پدر جمله ای میگوید که هرگز گوش تاریخ چنین جمله ای نشنیده و دیگر تکرار نمی شود (پدرجان صورتم را با دستمال ببند و پاهایم را نیز محکم ببند تا رَحم پدری تو را نگیرد) هنگام ذبح فرزند کارد گلو را نمیبُردچرا که اراده خداوند بر نبُریدن بود جبریل با قوچی نازل شد و ابراهیمآن را ذبح کرد. ابراهیم در آزمایش الهی که در غالب رویا صادقه به او الهام شده بود سر بلند خارج شد. وحی نازل شد ای ابراهیم (قَدْصَدَّقْتَ اَلرُّؤْيٰا )تو خواب را راست دیدی و به فرمان پروردگارت جامه عمل پوشاندی.
 
خواب ام فضل
 
ام فضل، همسر عباس عموی پیامبر خدا(ص)خوابی را می بیند که باعث حزن و اندوه او می گردد نزد رسول خدا(ص) می رود تا تعبیر خواب خود را از زبان مطهرش(ص) بشنود  و خواب را این گونه بیان میکند:  در رویا دیدم عضوی از اعضای بدن شما در خانه من قرار گرفته است. پیامبر(ص) فرمود: تعبیر خواب تو این است که دخترم فاطمه فرزندی به دنیا می آورد که در کنار فرزند شیرخوار تو به او شیر می دهی دیری نپاید که فاطمه(س) امام حسین(ع) را بدنیا آورد و ام فضل به او شیر داد.

 خواب هیچ زنی تعبیر ندارد!
 
بیشتر مردم هنگامی که یک زن خواب و یا رویای خود را بازگو میکند در جواب او می گویند  « خواب زن چپ است » یعنی تعبیر آن عکس واقعیت خواب وی است بدین معنا اگر زن در خواب دید کسی ازدواج می کند تعبیر آن در واقعیت این است فردی که ازدواج کرده می میرد.  بزرگترین اجحافی که در حق زن میتوان روا داشت اینکه بگویی خواب زن چپ است.
 
این یک باور نادرست و کاملا اشتباه است. و هیچ دلیل شرعی و عقلی و نقلی ندارد. فرقی میان خواب زن و مرد نیست.

منشا این دیدگاه غلط از تلفظ واژه عربی «ظن» که به معنای «گمان» است می باشد. خوابی را که در قسم سوم از اقسام سه گانه خواب در اول بحث آوردیم و نام آن را «رویای نفس» گذاشیم و در تعریف آن گفتیم این نوع از خواب زاییده در گیری های ذهنی و فکری و یا حتی گفتاری روزانه فرد است. از که بس فرد یا افراد در مورد موضوعی یا اتفاقی بحث و یا فکر کرده آن موضوع و اتفاق بصورت رویا در خواب او نقش می بندد که به آن نیز «خواب ظن» می گویند که چپ است یعنی تعبیری ندارد با توجه به این مقدمه باید گفت در فارسی کلمه «ظن» بصورت «زن» تلفظ می شود از این رو مردم گمان کردند خواب زن چپ است در حالیکه خواب ظن چپ است و هیچ تعبیری ندارد نه خواب زن.
 
ام فضل خواب خود را برای رسول خدا (ص) نقل می کند حضرت (ص) چنین سخنی که مردم متاسفانه در جواب تعبیر خواب یک خانم می گویند نفرمود بلکه آنرا تعبیر کرده و در واقعیت اتفاق افتاد.

دو فردی که یک خواب دیدند
 
ممکن است دو نفر یک خواب را مشاهده کنند تعبیرکننده خواب نباید یک تعبیر به آن دو نفر بگوید چرا که حرفه و شغل افراد در تعبیر خواب آنها موثر است و باید آنرا در نظر داشته باشد. از باب نمونه: شیر نوشیدن در خواب نشانه منفعت است از این رو اگر یک بازاری و کسبه خواب ببیند از کاسه ای شیر می نوشد حکایت از کسب مال دارد و همین خواب را دانش پژوه و طالب علم ببیند دلالت بر تحصیل علم و دانش خواهد داشت.
کد مطلب : 233332