توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۳
شاه ایرانی که ۸۵ زن و ۲۷ فرزند داشت! +عکس
ناصرالدین شاه روزی که کشته شد ۸۵ زن داشت. هر یک از زنان بزرگ یک دستگاه عمارت و حیاط در اختیار داشتند. زنهای دیگر به تفاوت از یک تا سه اطاق داشتند ناصرالدین شاه را بر رویهم ۲۷ فرزند بود.
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز، ناصرالدین شاه روزی که کشته شد ۸۵ زن داشت. هر یک از زنان بزرگ یک دستگاه عمارت و حیاط در اختیار داشتند. زنهای دیگر به تفاوت از یک تا سه اطاق داشتند ناصرالدین شاه را بر رویهم ۲۷ فرزند بود.

ناصرالدین_شاه

کد مطلب : 216430