توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۶
طرح مجلس نمایندگان آمریکا برای محدودکردن قدرت و اختیارات ترامپ
کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا متمم یک قانون را با حمایت هر دو حزب تصویب کرده است تا قدرت و اختیارات ترامپ برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از آلمان را محدود کند.
Share/Save/Bookmark