توصيه به ديگران
۰
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۸
آقایان لیبرال؛ از شهداء خجالت بکشید
طی چندین سال گذشته؛ برخی از مسئولین دولتی و فرهنگی کشور علاقه داشته و یا مامور هستند که فرهنگ مقاومت را از کشور پاک کرده و فرهنگ غربی و لیبرالی را جایگزین آن نمایند.
آقایان لیبرال؛ از شهداء خجالت بکشید