۱
توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۶
وزارت خارجه حواسش کجاست؟!
قبول INSTEX یعنی پذیرش ابطال رسمی برجام و صفر انگاشتن همه هزینه‌ها و خسارت‌های ایران در آن.
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت:

 
رونمایی سه کشور اروپایی از ساز و کار موسوم INSTEX، پیش از هر چیز به مفهوم اعلام ابطال و انقضای برجام است. اروپا بدین ترتیب تصریح می‌کند که تعهدات برجامی خود را پایان یافته می‌داند.

 
همزمان وقتی وزارت خارجه ما نیز از این ابزار مالی نمادین اما فاقد حداقل ارزش اقتصادی استقبال می‌کند و آن را به جای بدهکاری اروپا و بدعهدی‌های آن می‌پذیرد، عملاً پذیرفته است که به اجرای یکطرفه تعهدات برجامی ادامه دهد اما می‌پذیرد که اروپایی‌ها دیگر چیزی به عنوان تعهدات برجامی بر گردنشان نباشد.

 
قبول INSTEX یعنی پذیرش ابطال رسمی برجام و صفر انگاشتن همه هزینه‌ها و خسارت‌های ایران در آن. آیا وزارت خارجه و احزاب و رسانه‌های برجامی ، این معنا را می‌دانند و با توجه، از INSTEX استقبال می‌کنند یا بی خبرند اما رندی اروپا را در عمل امضا می‌کنند!؟

 
برداشتن تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی و بیمه‌ای طبق برجام و بر اساس اظهارات صریح آقایان روحانی و ظریف و عراقچی، جزو تعهداتی اروپاست اما اکنون در حالی که اروپا عملاً حتی INSYEX را تأیید نمی‌کند، سه کشور آلمان و فرانسه و انگلیس می‌گویند قرار است بدون اینکه با تحریم‌های آمریکا تعارض داشته باشند، امکان فروش غذا و دارو به ایران در ازای پول دریافتی از دیگر کشورهای خریدار نفت ایران را فراهم کنند.


اساساً روش مبادله نفت در برابر غذا و دارو، نیازی به اینستکس ندارد. اما اروپایی‌ها با این بازی جدید، تعهد خرید نفت را نیز که در SPV محتمل بود، منتفی کرده‌اند. البته آنها همین وعده تقریباً هیچ و بی ارزش را هم مشروط به اجرای کامل مطالبات اکشن پلی FATF از ایران (CFT و پالرمو) کرده‌اند و البته گویا قرار است بیانیه اروپا درباره اظهار نگرانی جدی نسبت به برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران هم منتشر شود که متضمن گروکشی و شرط گذاری‌های شدید است.

 
برجام، فارغ از سود و خسارت طرفین، یک معامله بود و تعهدات اروپا و آمریکا باید در ازای امتیاز دریافت شده، تمام و کمال انجام می‌شد. اما ترامپ با خروج از برجام، مسئولیت آمریکا را منتفی کرد؛ با این اطمینان و تضمین صریح آقایان روحانی و ظریف، که با وجود عهد شکنی آمریکا، ایران از برجام خارج نمی‌شود!

 
این اقدام از نگاه آمریکا، موجب چانه زنی دوباره اروپا برای مطالبه امتیازات مد نظر آمریکا از ایران می‌شود. اروپا نیز همین نقش را ایفا می‌کند. بدون اعلام ابطال برجام، نمی‌توان بسته INSTEX را پذیرفت.

 
روشن است که روحانی و ظریف و هر مدیر دیگری، اگر به جای زدن به دهان سه دولت عهد شکن اروپایی می‌خواهند به قمار صد در صد باخت ادامه دهند، باید با صراحت ابطال و مرگ کامل برجام را اعلام کنند و بگویند که در بازی مار و پله غرب، بعد از دادن همه امتیازها، به خانه صفر برگشته‌اند و می‌خواهند پس از شش سال فرصت سوزی، این مسیر خسارتبار را دوباره از صفر آغاز کنند.

 
به هر صورت، اکنون باید حتماً انجام تعهدات برجامی از سوی کشورمان مطلقاً متوقف شود. اروپا با ۹ ماه فرصت سوزی عمدی و سپس تنزل چند باره تعهدات برجامی به SPV و سرانجام بسته حقارت آمیز INSTEX اصرار دارد از وزارت خارجه ما برای گواهی فوت برجام امضا بگیرد و ضمناً ما را به تعهدات یکطرفه، ملتزم نگاه دارد.

 
قبول INSTEX یعنی قبول ابطال برجام از سوی طرف‌های بدعهد غربی بدون دریافت خسارت و حقوق خود. آیا وزارت خارجه حواسش به خدعه جدید اروپا هست یا نه؟ شاید هم بعضی‌ها بدشان نیاید تاریخ مصرف برجام را بدون عایدی آن منقضی اعلام کنند و حرف آمریکا و اروپا را تکرار نمایند که بیایید از نو هزینه بدهید و دوباره برجام جدیدی را برای همان توقع لغو تحریم‌ها امضا کنید!

 
هر چه هست، وزارت خارجه می‌خواهد مرگ برجام را بدون اعلام آن بپذیرد، حال آنکه هنوز مردم منتظر سیب و گلابی باغ برجام هستند!
کد مطلب : 250719
۱۳۹۷-۱۱-۱۵ ۰۰:۵۳:۴۱
وزیر امور خارجه هم منتظر سیب گلابی باغ faftوسایر باغ ها هست