تمسخر مجلس با ثبت نام های بی درو پیکر!

14 آذر 1398 ساعت 11:42

این روزها؛ به بهانه ثبت نام نمایندگی مجلس؛ ازهر تیپ و ذائقه ای برای آزمایش بخت خود و باعدم دانش و صلاحیت حداقلی سیاسی و قانونگذاری و مدیریتی و توانائیهای فردی و فقط به منظور تست و سرگرمی و تفریح و بعضاً تمسخر؛ به این عرصه وارد می شوند و گاهی مشخص است که نیتی جزبالا بردن هزینه سیاسی نظام را نداشته و مامور به ثبت نام هستند.


به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز این روزها؛ به بهانه ثبت نام نمایندگی مجلس؛ ازهر تیپ و ذائقه ای برای آزمایش بخت خود و باعدم دانش و صلاحیت حداقلی سیاسی و قانونگذاری و مدیریتی و توانائیهای فردی و فقط به  منظور تست و سرگرمی و تفریح و بعضاً تمسخر؛ به این عرصه وارد می شوند و گاهی مشخص است که نیتی جزبالا بردن هزینه سیاسی نظام را نداشته و مامور به ثبت نام هستند. 

بررسیها و مصاحبه ها و مشاهدات میدانی بیانگر اینست که دمکراسی و جمهوریت در هیچ کجای دنیا به این راحتی مسخره و لجن مال نمی شود که مثل دروازه بی درو پیکر؛ وبه صرف داشتن یک مدرک فوق لیسانس ازآن عبور کرده و این صحنه مهم و مقدس ملی را ملعبه دست خود قرار می دهند و با عرض پوزش از افراد باصلاحیت و متدین باید به این واقعیت اذعان داشت که دقت در این امور توسط شورای محترم نگهبان و قانونگذاران مجلس از مطالبات بحق مردمی و حقوق شهروندی است.

چگونه است که یک فرد زیرخط حداقلی بخود اجازه می دهد که برای سرگرمی و امیال پوچ فرضی خود و یا تائیدیه گرفتن از نظام به این راحتی در این صحنه مقدس وارد شده و هزینه های فرایندی را برای نظام وبیت المال تحمیل نمایند. 

طبق اظهارات آقای کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان؛ قانون انتخابات فعلی مربوط به دهه ۶۰ بوده وپاسخگوی دهه ۹۰ نمی باشد و بدین منطور طرح جامع و کاملی پس از ماهها؛ کار کارشناسی بررسیهای لازم برای تصویب به خانه ملت ارسال شده که بیش از دوسال است درمجلس دهم وِتو و به بایگانی فرستاده شده است. 

ظاهرا افرادِ نفوذی ومعاند و اصلاح طلب در مجلس این طرح را به ضرر خود دیده و از تصویب آن خودداری کرده اند و هیج توجهی به منافع ملی نداشته و نخواهند داشت. 

 ۱۳ آذر ۹۸ فرهادنیا


کد مطلب: 273340

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcgtw9xzak9uw4.rpra.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir