اگر حاج قاسم بود به چه کسانی رای می داد؟

2 اسفند 1398 ساعت 10:09

حاج قاسم عزیز گفتنی هارا دروصیت نامه اش گفته و با نثار جانش تفسیر کرده است و نیازی به تحلیل ندارد. او گفته است رهبری تنهاست او حمایت از انقلاب و اسلام را تاکید و سفارش کرده است.


به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز حاج قاسم عزیز گفتنی هارا دروصیت نامه اش گفته و با نثار جانش تفسیر کرده است و نیازی به تحلیل ندارد. او گفته است رهبری تنهاست او حمایت از انقلاب و اسلام را تاکید و سفارش کرده است.

حاج قاسم اگر امروز بود؛ همان کسانی راانتخاب میکرد که رهبری فرمودند: مومن و با ایمان باشد؛ جهادی وانقلابی باشد؛ بدنبال عدالت باشد؛ نوکر و کلفت آمریکا و غرب نباشد؛ درست و حسابی باشد. بله اگر حاج قاسم بود به افرادی رای می داد که امامش مشخص کرده بود.

روح حاج قاسم هنوز دربین مردم حاضر است و عطر افشانی می کند ظاهراً قرار نیست یاد او از دلها برود بغضها در گلو مانده اند؛ چشمها برای گریستن او بدنبال بهانه می گردند؛ دلها برای شکستن بدنبال غم می دوند.

حاج قاسم عزیز دلهای تمام انسانهای باشرف وآزاده ومخلص را به گروگان گرفته است؛ گوئی همه منتظرند که دوباره زنده شود ولبیک یاحسین بگوید.

امروز به عشق رهبری؛ به عشق ایران؛ به عشق اسلام وانقلاب؛ به عشق ملت ایران وبه عشق حاج قاسم عزیز بپای صندوقهای رای میرویم و به وصیت این شهید ارباً اربا عمل می کنیم و افراد مومن را برای ادامه راه سیدالشهدای مقاومت انتخاب خواهیم کرد.

اوچهل سال برای عزت وعظمت انقلاب و اسلام مجاهدت کرد و حالا نوبت من وشماست که چهل دقیقه وقت بگذاریم وبا رای دادن خود روح آن عزیز سفر کرده را شاد نمائیم.
 
شب جمعه و رحمت الهی است نثار شادی روح آن عزیز صلوات .

اسفند ۹۸ فرهادنیا


کد مطلب: 277729

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcb5zb59rhbzzp.uiur.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir