سایت تحلیلی خبری عصر امروز 23 مرداد 1399 ساعت 0:45 http://asremrooz.ir/vdca6inuy49nau1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : کلک مرغابی! -------------------------------------------------- آمریکا برای جلب موافقت روسیه و چین و جلوگیری از وتوی آنها، پیشنهاد خود برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران را از ۳۵ بند به ۴ بند تغییر داده است! متن : به گزارش عصر امروز روزنامه کیهان در ستون (گفت و شنود) نوشت: گفت: آمریکا برای جلب موافقت روسیه و چین و جلوگیری از وتوی آنها، پیشنهاد خود برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران را از ۳۵ بند به ۴ بند تغییر داده است! گفتم: ولی بند اصلی آن تغییری نکرده است. گفت: آمریکا می گوید بند مربوط به تحریم درازمدت و چندین ساله را تصحیح کرده و به جای آن نوشته اند تحریم تسلیحاتی ایران تا تصمیم بعدی شورای امنیت ادامه داشته باشد! گفتم: خُب بعداً هر وقت شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تحریم را لغو کند، آمریکا آن را وتو می کند و تحریم تسلیحاتی ایران برای همیشه ادامه خواهد یافت! گفت: عجب حقه بازی است؟! کلک مرغابی زده! گفتم: یارو را می خواستند اعدام کنند، گفتند؛ اگر خواسته ای داری بگو! گفت؛ می خواهم قبل از مرگ، پسرم را ببینم. پرسیدند؛ پسرت کجاست؟ گفت؛ هنوز ازدواج نکرده ام!